قوانین و مقررات

"فروشگاه جام شاپ " تابع قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده بوده و کلیه اصول و رویه‏‌های و اطلاعات وارد شده توسط اعضاء باید منطبق بر قوانین باشد و در صورتی که مغایر با قوانین تشخیص داده شود، بدون اطلاع قبلی حذف یا مسدود خواهد شد. • یک کاربر برای افراد غیر، بدون اجازه آنها، نمی تواند حساب کاربری ایجاد نماید و مسئولیت آن، با شخص ایجاد کننده حساب کاربری است.
• برای ثبت حساب کاربری باید از اطلاعات حقیقی استفاده کرد و استفاده از اسامی و مشخصات افراد معروف و یا اسامی جعلی و توهین آمیز برای ایجاد حساب کاربری، منجر به حذف یا مسدود شدن حساب می شود.
• ورود کاربران به ‏نرم افزار "فروشگاه جام شاپ " و استفاده از خدمات آن به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط و قوانین و همچنین نحوه ی استفاده از سرویس‌‏ها و خدمات است. همچنین خرید کالا نیز در هر زمان به معنی پذیرفتن کامل کلیه شرایط و قوانین نرم افزار از سوی کاربر است.
• "فروشگاه جام شاپ " مختار است که در صورت عدم رعایت قوانین، صحت محتوا و هرگونه شکایت قانونی از یک حساب کاربری، آن حساب کاربری را حذف یا مسدود یا اصلاح نماید.
• طبق قوانین تجارت الکترونیک در ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف یا تردید فی مابین "فروشگاه جام شاپ " و خریدار از طریق ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ پیگیری می شود.